Komitet Honorowy skupia przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i ekspertów, którzy zasłużyli się znaczącym zaangażowaniem w realizację ogólnopolskiego projektu „Akcja Dyplomacja”. Zaproszenie do Komitetu przyjęli:

Jego Ekscelencja Peter F. Gontha
Ambasador Republiki Indonezji w Polsce

Były prezes banku American Express w Azji, przedsiębiorca i znany biznesmen, od 2014 roku ambasador Republiki Indonezji w Polsce.

W Indonezji jest znany ze swojego zamiłowania do muzyki jazzowej, zainicjował Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Dżakarcie, który jest jednym z największych wydarzeń tego typu na świecie.

Jest właścicielem wielu indonezyjskich przedsiębiorstw.


Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Kierownik Katedry Integracji Europejskiej w SGH, opiekun SKN SZ

Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego na Wydziale Handlu Zagranicznego SGH. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych.

Odbyła staże w Instytucie Europejskim we Florencji, University of Minnesota, Ohio State University w Columbus i w Waszyngtonie. Wykładała w Uniwersytecie Kyoto.

Od 2002 do 2005 r. członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W latach 1995-2005 ekspert w Komitecie Integracji Europejskiej. Od 1999 do 2001 r. członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej.

Od 2008 do 2012 r. prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą.


Mark Krawczyński
Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”, architekt, pianista

Syn Zbigniewa Krawczyńskiego, architekta, współtwórcy rekonstrukcji warszawskiej Starówki po zniszczeniach wojennych.

Ma w swoim zawodowym dorobku ponad 80 projektów, w tym gigantyczną przebudowę słynnej Opery w Sydney, otrzymał również wiele wyróżnień i nagród.

Przez ostatnie 10 lat promuje polską kulturę, angażuje się w tworzenie pozytywnej tożsamości narodowej w Polsce i promocję polskich zasobów intelektualnych oraz walorów przyrodniczych.

Jest współreżyserem dwóch filmów „Polska Chopina” i „Jak Feniks z Popiołów” („Out of the Ashes”).


Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Arcybiskup Celestino Migliore po ukończeniu w 1980 r. Papieskiej Akademii Kościelnej, rozpoczął służbę dyplomatyczną.

Pierwszą wyznaczoną mu placówką była Angola, gdzie w latach 1980-1984 pracował jako attaché. Kolejne jego placówki to Stany Zjednoczone Ameryki, Egipt oraz Polska. W 1992 r  został mianowany stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.

Następnie pracował w watykańskim Sekretariacie Stanu, gdzie był odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z krajami azjatyckimi, które nie miały jeszcze stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Z tej racji jako szef delegacji Watykanu odbywał wizyty w Pekine, Hanoi oraz Pyongyangu.

W 2002 roku został mianowany arcybiskupem i Nuncjuszem Apostolskim, Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

Jest Nuncjuszem Apostolskim w Polsce od 10 września 2010 r.


JM Prof dr hab Tomasz Szapiro

Jego Magnificencja prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Rektor SGH

Posiada wszechstronne wykształcenie, jest magistrem fizyki i doktorem matematyki. Jego habilitacja dotyczyła zagadnień ekonomicznych, od 2003 roku posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Uczestnik i organizator wielu znanych i cenionych konferencji naukowych w kraju i zagranicą, wykładał na wielu zagranicznych uczelniach. Otrzymał trzyletnie stypendium „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest członkiem Collegium Invisibile, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Promuje nowoczesne formy nauczania, a problematyka jego badań obejmuje  metody analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu, negocjacje, zarządzanie procesami edukacyjnymi i ekonomię prywatności.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2012 roku.