Wyniki konkursu na esej


Konkurs na esej w ramach Akcji Dyplomacji 2016

Zadaniem uczestników Konkursu było napisanie pracy na poniższy temat.

Zostań twórcą dyplomacji publicznej Polski.

Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem Instytutu Polskiego lub attaché ds. kulturalnych w Ambasadzie RP za granicą. Co zrobiłbyś, aby wypromować Polskę jako geograficzne centrum Europy z dobrym połączeniem z Zachodem i Wschodem? Jak podkreśliłbyś walory życia w Polsce i zachęciłbyś obcokrajowców z różnych sfer zawodowych, takich jak biznes, polityka, sztuka, nauka do odwiedzenia naszego kraju i podziwiania dziedzictwa naturalnego i kulturowego?

Spośród nadesłanych prac, które przyjmowaliśmy do 30 kwietnia 2016 r., wyłoniono autorów 4 najlepszych esejów. Autorem zwycięskiej pracy okazał się Hubert Smoliński, student Uniwersytety Warszawskiego, który otrzymał bon o wartości 600 zł, ufundowany przez firmę Próchnik S.A., a także nagrodę książkową i voucher na wybrane szkolenie organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a jego praca zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Rotarianin”.

Autorami trzech wyróżnionych prac, nagrodzonymi przez firmę Próchnik S.A. bonami o wartości 250 zł oraz nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych byli: Julia Olszewska (Uniwersytetu Śląski), Aleksandra Kurowska (Uniwersytet Warszawski) oraz Szymon Wiczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczył pan Mark Krawczyński, Członek Komitetu Honorowego Akcji Dyplomacji, podczas gali finałowej projektu 18 maja 2016 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zwycięską pracę Huberta Smolińskiego można pobrać tutaj.