Gala Akcji Dyplomacji 2016

Kim tak naprawdę są członkowie korpusu dyplomatycznego? Jak wygląda życie dyplomaty i jaką rolę odgrywa dyplomacja w dzisiejszym świecie?

Poszukując odpowiedzi na te pytania, Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych w Szkole Głównej Handlowej zainicjowało w 2012 roku wyjątkowy ze względu na swoją skalę projekt edukacyjny Akcja Dyplomacja, podczas którego uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy o polityce zagranicznej w praktyce.

Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu wyłonieni zostają w otwartym dla każdego studenta procesie rekrutacji. Aby zakwalifikować się do projektu, studenci muszą odpowiedzieć na zawarte w formularzu rekrutacyjnym pytania oraz zaproponować rozwiązania wskazanych problemów dotyczących geopolityki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, współpracy w zakresie kultury i biznesu.

Program projektu

Autorzy najlepiej ocenionych formularzy rekrutacyjnych zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie, obejmującym:

  • studyjne wizyty w ambasadach, instytucjach międzynarodowych i prestiżowych organizacjach pozarządowych,
  • panele dyskusyjne i wykłady dotyczące bieżącej sytuacji w polityce zagranicznej,
  • warsztaty z zakresu savoir-vivre oraz protokołu dyplomatycznego.

Zwieńczeniem kilku tygodni spotkań i warsztatów jest finałowa gala, podczas której najaktywniejsi i najlepsi uczestnicy Akcji Dyplomacji mogą sprawdzić swoje umiejętności podczas swobodnych rozmów z ambasadorami oraz przedstawicielami instytucji i firm zaangażowanych w projekt.

Korzyści z projektu

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi, aspirujący dyplomaci mają szansę zajrzeć za kulisy świata polityki zagranicznej i dyplomacji. Podczas spotkań poruszane są tematy dotyczące międzynarodowej współpracy zaangażowanych w projekt ponad 60 państw w zakresie gospodarki, kultury oraz edukacji. Nie brakuje również rozmów na temat życia prywatnego oraz obowiązków dyplomaty.

Cel projektu

Nasz projekt ma na celu wspieranie rozwoju naukowego studentów oraz licealistów w zakresie stosunków międzynarodowych, prawa, dyplomacji, stosunków gospodarczych i bezpieczeństwa narodowego. Ponadto pragniemy przybliżyć uczestnikom uwarunkowania polityczne krajów całego świata, łącząc kulturę i dyplomację oraz doprowadzić do rozwoju kompetencji miękkich w zakresie savoir-vivre, umiejętności przedstawiania własnych poglądów, prowadzenia dyskusji w międzynarodowym środowisku (w języku angielskim, niemieckim, francuskim, itd.) z osobami z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu negocjacji na poziomie międzynarodowym.

Media o nas

„5. edycja projektu „Akcja Dyplomacja” – największego w Polsce wydarzenia edukacyjnego dla studentów i licealistów zainteresowanych polityką zagraniczną.”

~ TVN24 Biznes i Świat

„Projekt umożliwia nie tylko poszerzenie wiedzy o protokole dyplomatycznym czy polityce zagranicznej w praktyce. Uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne każdemu dyplomacie i poznają pracę korpusu dyplomatycznego od podszewki. Jest to prawdopodobnie jedyna z nielicznych okazji, by usiąść przy kawie z ambasadorem, konsulem czy nuncjuszem apostolskim.”

~ Polski Komitet ds. UNESCO

„Zakosztuj dyplomacji i podejmij świadomą decyzję o swojej przyszłości! Odważ się na alternatywną decyzję!”

~ Europejska Akademia Dyplomacji

„Jak wygląda praca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, w samej Komisji Europejskiej oraz jak pracują Ambasadorowie państw UE – m.in. o tym będą mogli się przekonać studenci – uczestnicy projektu Akcja Dyplomacja.”

~ Polskie Radio, „Euranet Plus”