Dziękujemy za zgłoszenia i zapraszamy do następnej edycji Akcji Dyplomacji!