[English version below]

Spotkanie w Ambasadzie Ukrainy 🇺🇦 z studentami polskich szkół wyższych w ramach projektu Action Diplomacy, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

__________________________________________________________________

Meeting at the Embassy of Ukraine 🇺🇦 with students from Polish universities within the project Action Diplomacy, realized by the Foreign Affairs Society.