Grupa piętnastu studentów renomowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uczestniczyła w spotkaniu w Ambasadzie Peru w Warszawie 🇵🇪 . Sesja została zorganizowana w ramach VIII edycji projektu Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych SGH „Akcja Dyplomacja”.

Studenci zostali przyjęci przez Ambasadora Peru w Polsce, JE Alberto Salas Barahona, któremu towarzyszyli Radca-Minister Pedro Pablo Delgado Hinostroza oraz Radca Ernesto Pinto-Bazurco. Szef Misji szczegółowo omówił funkcje, które pełni jako przedstawiciel Peru, zwracając uwagę na powierzone mu zadania reprezentacyjne oraz mające na celu obronę interesów Peruwiańczyków, jak również przedstawił m. in. główne cechy stosunków polsko-peruwiańskich; pola współpracy; wspólne obszary zainteresowań i koordynacji w kwestiach wielostronnych, w szczególności te wynikające z niestałego członkostwa obu państw w Radzie Bezpieczeństwa ONZ; charakterystykę kształcenia i kariery dyplomatycznej w Peru. Następnie dwaj pozostali dyplomaci opisali konkretne aspekty swojej pracy w powierzonych im sekcjach.

Studenci byli zainteresowani w szczególności konkretnymi aspektami systemu polityczno-administracyjnego Peru; aspektami ekonomiczno-handlowymi stosunków polsko-peruwiańskich; schematem produkcyjnym oraz potencjałem gospodarczym Peru; przeciwdziałaniem zmianie klimatu i nielegalnemu wydobyciu kopalin w Amazonii; peruwiańską polityką zagraniczną i działaniami Peru w obszarze regionalnym i przygranicznym; krokami podjętymi w związku ze zjawiskiem migracji oraz sytuacją uchodźców; rozwojem projektów współpracy w ramach Sojuszu Pacyfiku, a także pracą konsularną.

Warto wspomnieć, że kilku studentów planuje rozpocząć naukę w polskiej Akademii Dyplomatycznej i dołączyć do Służby Dyplomatycznej.