Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
przy Katedrze Integracji Europejskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Al. Niepodległości 162, pokój 201
02-554 Warszawa

www.sknsz.pl

Koordynator projektu
Stanisław Kosobucki
stanislaw.kosobucki@sknsz.pl

Masz pytanie? Napisz do nas!