Skip to content Skip to footer

Historia dyplomacji w pigułce

ONZ w swoich strukturach posiada 193 państw członkoswkich. Ze wszystkimi z nimi nasz kraj utrzymuje, lepsze bądź mniej udane, stosunki dyplomatyczne. W 91 z tych krajów Polska posiada swoje ambasady, natomiast w 19 państwach całego świata posiada 33 konsulaty generalne. Ile znajduje się w Polsce ambasad? 92. Przytaczamy te fakty dlatego, że w naszym artykule chcemy zawrzeć kilka informacji dotyczących dyplomacji – definicji, przykładów a także pewnych cech charakterystycznych.

Czym jest dyplomacja?

Dyplomacja to rodzaj pewnej współpracy między państwami. Celem jej jest zadbanie o dobre relacje różnorodnych państw, stosowna współpraca w wielu kwestiach (maskowych, gospodarczych, politycznych), rozsądne rozwiązywanie problemów oraz dbanie o obywateli i ich interesy. Eksperci określają dyplomację jako kompromis, który starają się uzyskać dyplomaci pomiędzy swoimi państwami.

Obecnie, dyplomacja zajmuje ważne miejsce na szczeblu międzynarodowym a dyplomaci to osoby, które słyną z ogromnej wiedzy, umiejętności rozwiązywania kompromisów oraz stosownego oraz z umiejętności prowadzenia negocjacji. Dyplomatów znajdziemy w konsulatach oraz w ambasadach każdego państwa.

Charakterystyka

Czy w obecnym świecie zdarzają się konflikty na szczeblu państwowym? Zdecydowanie tak. Jednak w porównaniu z dawnymi czasami, nie rozwiązuje się ich zbrojnie, tylko w drodze konstruktywnych rozmów, stosownych negocjacji oraz odpowiednich argumentu. Zajmują się tym dyplomaci, którzy przez jakiś czas (najczęściej kilka lat) pracują w placówkach takich jak np.: ambasady, konsulaty – w obcym kraju. W tym miejscu jednak reprezentują oni swój kraj i swoich obywateli. Dlatego też, każdy kto mieszka za granicą, dla swojego bezpieczeństwa i spokoju powinien zorientować się, kim jest dyplomata, który w razie potrzeby stanie za nim murem. Adresy poszczególnych placówek można znaleźć na stronach np. Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Lub wyszukać w Google.

poczatki dyplomacji

Początki dyplomacji

Już w starożytności można obserwować początki dyplomacji, kiedy to przedstawiciele określonych obszarów spotykali się ze sobą oficjalnie, by wspólnie przedyskutować dany problem i znaleźć rozwiązania na nurtujące ich kwestie. Takie osoby wyróżniały się na tle innych pewnymi znaczącymi cechami: były mądre, wykształcone, opanowane oraz potrafiące słuchać ludzi i wyciągać z tego trafne wnioski.

Do obowiązków takich przedstawicieli należało miedzy innymi: informowanie ludzi o danych okolicznościach, rozpoznawanie problemów lub sytuacji kryzysowych oraz mediacja pomiędzy osobami (najczęściej władzą), które to nie potrafiły bez tego samodzielnie się porozumieć. Następnie, obserwując kolejne lata np. w Grecji – można zauważyć, że coraz częściej używano pojęcia „diplóos”, które oznaczało dokument złożone we dwoje. To swego rodzaju glejt uwierzytelniający, który był podstawą każdego posła wysyłanego w misję dyplomatyczną w starożytnych czasach.

Ważne terminy

Obecnie sam termin dyplomacja od razu kojarzy się z prawem, obowiązującymi przepisami, oraz przestrzeganiem tak prostych i uniwersalnych zasad dobrego współżycia. Dyplomaci mają ważne zadanie, by zadbać o interesy państwa, czuwać nad obywatelami oraz sprawnie prowadzić do realizacji planów, na które jest zgoda władz.

W dyplomacji można także spotkać się z pojęciem dyplomacji wojskowej lub dyplomacji obronnej, do której coraz częściej chcą przynależeć żołnierze z naszego kraju. Taka „misja” poza granicami jest bezpieczna i w niczym nie przypomina misji wojennych.

By pracować jako dyplomata w danym kraju niewątpliwie trzeba znać perfekcyjnie język, posiadać sporą wiedzę na temat zadań, które zostaną nam narzucone oraz być dobrze nastawionym, zarówno do społeczności lokalnej, jak i tej, z której się wywodzimy.

O pomoc do dyplomatów zwracają się nie tylko władze konkretnego kraju, ale też zwykli obywatele, którzy szukają w ten sposób wsparcia lub pomocy w konkretnej sprawie. Taka misja jest bardzo opłacalna oraz może przynieść takiej osobie dość sporo profitów w postaci udoskonalenia języka, poprawienia sytuacji finansowej rodzinie. Warto podkreślić, że dyplomaci są niezbędni podczas wojny i pokoju, a także podczas pogorszenia się kontaktów miedzy władzami obcych krajów.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac%C3%B3wki_dyplomatyczne_i_konsularne_Polski_na_%C5%9Bwiecie_oraz_obcych_pa%C5%84stw_w_Polsce, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyplomacja