UNESCONiezmiernie miło nam poinformować, że Polski Komitet do spraw UNESCO objął swoim patronatem tegoroczną edycję Akcji Dyplomacji.

Polski Komitet ds. UNESCO powstał jako odrębna instytucja w 1956. Jego misją jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Komitet ma status organu doradczego Rady Ministrów oraz pełni rolę łącznika pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO to wielkie wyróżnienie dla projektu Akcja Dyplomacja, które potwierdza misję projektu, jaką jest doskonalenie współpracy międzynarodowej i poszerzanie wiedzy studentów na temat dziedzictwa narodowego Polski i świata.