Patroni Akcji Dyplomacji 2016
Sponsorzy Akcji Dyplomacji 2016
Patron medialny
Patronat honorowy